10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ , 27-28 Φεβρουαρίου 2015 , Αθήνα

15 Μαρτίου, 2015

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΔA C: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κωνσταντίνος Γκαρέλης1, Πόπη Χατζαντωνάκη1, Δήμητρα Δημητριάδη1, Λίνα Μακρή1 , Θεόδωρος Πιτταράς2, Eλένη Καπόλου3, Κατερίνα Χαρβάλου3

1 InVitrolabs, εργαστήριο αναφοράς, Αθήνα, 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικό τμημα Παν/μίου Αθήνας, 3 Όμιλος Ιασώ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H Invitrolabs είναι εργαστήριο αναφοράς της Αθήνας που πραγματοποιεί διαγνωστικές εξετάσεις ρουτίνας και μοριακές. Οι αποδέκτες του είναι περίπου 300 κλινικές και εργαστήρια πανελλαδικά και στην Κύπρο. Το εργαστήριο διαπιστεύεται κατά ISO 15189 και 9001. Για την ανίχνευση ηπατίδας Β και C συστήσαντες ιατροί είναι οικογενειακοί ιατροί, παθολόγοι και ηπατολόγοι.

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διάγνωση ή παρακολούθηση της ηπατίτιδας Β και C σε ασθενείς της InVitroLabs μετά από ιατρική καθοδήγηση του οικογενειακού ιατρού ή παθολόγου με μοριακή μέθοδο και η ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων των ασθενών.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟI: Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2013 εξετάσθηκαν στο εργαστήριο 314 και 146 δείγματα ασθενών αντίστοιχα για ηπατίτιδα B και ηπατίτιδα C, στις περισσότερες περιπτώσεις για επιβεβαίωση της ορολογικής εξέτασης ή για παρακολούθηση του ιικού φορτίου. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις επιβεβαίωσης. Η μελέτη περιλαμβάνει ασθενείς από διαφορετικές περιοχές, κοινωνικά επίπεδα καθώς και γυναίκες σε κύηση. Άνδρες και γυναίκες ήσαν περίπου σε ίδια ποσοστά, ενώ 15% ήταν μετανάστες 1ης και 2ης γενιάς. Η Real time PCR (Saccace kit, Italy) χρησιμοποιήθηκε για να ανιχνευθεί το ιικό φορτίο σύμφωνα με τις διεθνείς και τις οδηγίες του WHO (1). Ο καθαρισμός γενετικού υλικού έγινε με αυτόματο εξτράκτορα Precision system science (MATGRATION SYSTEM 12GC).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα δείγματα που αναλύθηκαν 45% ήταν θετικά για HBV και 15 % για HCV. Το ιικό φορτίο εκυμαίνετο από 1,2 x 102 έως 1,9 x 109 και από 2,8 x 102 έως 2,2 x 108 copies/ml αντίστοιχα για τον HBV και τον HCV. Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων έδειξε πως και οι δύο, HBV και HCV, αποτελούν απειλή για το γενικό πληθυσμό. Η κλινική διάγνωση της ηπατικής νόσου και των ιογενών ηπατιτίδων από τον οικογενειακό ιατρό ή τον παθολόγο φαίνεται πως γίνεται επιτυχώς και με ευαισθησία, μιάς και η μοριακή διάγνωση επιβεβαίωσε την ορολογική στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε πολλές μεσογειακές χώρες η επίπτωση των ιογενών ηπατιτίδων παραμένει ελλειπώς αξιολογημένη λόγω ελλείψεως επιδημιολογικών δεδομένων (2). Στοχευμένη επιτήρηση και στρατηγικές εμβολιασμού για την HBV σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εκτός των υποχρεωτικώς εμβολιαζομένων, και ενημέρωση/εκπαίδευση αυτών σε μεγάλη κλίμακα είναι επιβεβλημένη.

References

  1. Epidemiol. Infect., P. 1-17.Cambridge University Press and World Health Organization 2013.

  2. J Viral Hepat. 2013, Suppl 2:1-20. The state of hepatitis B and C in the Mediterranean and Balkan countries: report from a summit conference.