ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένο προγραμματισμό και βάσει των οδηγιών που σας παρέχουμε, φροντίζοντας παράλληλα να λειτουργούμε ευέλικτα στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών σας.

Oι τομείς διάγνωσης που εξειδικεύεται η In Vitro Labs αφορούν σε:

  • Κλινική χημεία,
  • Βιοχημεία,
  • Εργαστηριακή Αιματολογία – Αιμόσταση,
  • Mικροβιολογία,
  • Ανοσολογία,
  • Μοριακή βιολογία

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούνται για την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης:

Προ-αναλυτικό στάδιο

Η μεταφορά των δειγμάτων από τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας, από όλη την χώρα προς την In Vitro Labs γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών οργανισμών/συμφωνιών (ADR/RID, ICAO, WHO, IATA, IMDG etc).
Εφαρμόζεται σύστημα αυτόματης ανάγνωσης εντολών με σύστημα barcode.
Ακολουθεί η φάση του διαχωρισμού με γνώμονα όχι μόνο το είδος των αιτούμενων εξετάσεων αλλά και την βέλτιστη αναλυτική ικανότητα και αξιοπιστία του εξειδικευμένου εξοπλισμού μας.

Αναλυτικό στάδιο

Η In Vitro Labs είναι διαπιστευμένη με ISO 15189 για ένα σημαντικό αριθμό εξετάσεων ρουτίνας.
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά συστήματα, αντιδραστήρια και υλικά υψηλής ποιότητας.
Εφαρμόζουμε σε καθημερινή βάση σύνθετα προγράμματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου τα οποία αξιολογούμε βάσει διεθνών στατιστικών κανόνων.
Συμμετέχουμε σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου (BIORAD, UK NEQAS, RIQAS, INSTAND e.V.).
Είμαστε υπερήφανοι για την γρήγορη και αξιόπιστη διεξαγωγή των εξετάσεων και την υπευθυνότητα και επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας.

Μετα-αναλυτικό στάδιο

Η αξιολόγηση και τελική έγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται από έμπειρους επιστήμονες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για άμεση επιστημονική συμβουλή και τεχνική υποστήριξη.
Τα αναλυτικά μας συστήματα συνδέονται μέσω SLIS προγράμματος για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων.
Η αποστολή των αποτελεσμάτων προς τα ιατρεία γίνεται με fax, επί χάρτου, ηλεκτρονικά, και σύντομα με άμεση λήψη αποτελεσμάτων από αυτή την ιστοσελίδα (Online).
Πέραν των υπηρεσιών διάγνωσης, η ομάδα της In Vitro Labs είναι πάντα κοντά σας για να σας υποστηρίξει και σε άλλους τομείς, όπως:
– Υποστήριξη ως προς τον τρόπο και την συσκευασία κατά τις αποστολές δειγμάτων σας
– Υποστήριξη ως προς την επικοινωνία με την In Vitro Labs για την παραλαβή αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικώς, εγγράφως)
– Παροχή εξειδικευμένων συνεργατών μας για την μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 15189