Εξοπλισμός

Τα εργαστήρια In Vitro Labs διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται μέσω της μηχανογραφημένης εφαρμογής SLIS. Ενδεικτικά μερικά από τα αναλυτικά συστήματα και μηχανήματα αναφέρονται πιο κάτω:

 •  Προ-αναλυτικό σύστημα Work/Lab Cell, Siemens
 •  Αναλυτής αιματολογικός Sysmex XT-1800i, Sysmex Corporation
 •  Αναλυτής αιματολογικός Cell Dyn 3700, Abbott
 •  Αναλυτής αιμόστασης/πήξης STAR Evolution, Stago
 •  Αναλυτής αιμοσφαιρινών Variant II Turbo, Biorad
 •  Αναλυτής αιμοσφαιρινών D10, Biorad
 •  Αναλυτής ανοσοβιοχημικός Architect ci8200, Abbott
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Architect i2000r, Abbott
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Advia Centaur XP, Siemens
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Advia Centaur, Siemens
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Immulite 2000XPI, DPC
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Immulite 2000, DPC
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Immulite 1000, DPC
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Dade Behring BNII
 •  Αναλυτής ανοσολογικός DXII 800, Beckman Coulter
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Maglumi 800, Snibe Diagnostic
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Liaison XL, Diasorin
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Liaison, Diasorin
 •  Αναλυτής ανοσολογικός Elisa, τύπου Analyser, Euroimmun
 •  Αναλυτής ανοσολογικός e411, Roche
 •  Αναλυτής ανοσολογικός ImmunoCAP 100, Phadia
 • Αναλυτής ανοσοφθορισμού, PhD & PR3100, Biorad
 • Αναλυτής βιοχημικός Advia 1800, Siemens
 • Αναλυτής μέτρησης λειτουργικότητας αιμοπεταλίων PFA100, Siemens
 • Αναλυτής ηλεκτρολυτών EasylLyte K+Na+Li, Medica
 • Αναλυτής ηλεκτρολυτών EasylLyte K+Na+Ca+PH, Medica
 • Αναλυτής Real Time PCR, Stratagene MX3000P
 • Αναλυτής Real Time PCR, SaCycler-96R 5x, Sacace
 • Αναλυτής Real Time PCR Corbett 6000, Qiagen
 • Σύστημα εκχύλισης νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA) Versant KPCR, Siemens
 • Σύστημα αυτόματου υβριδισμού Tendigo Instrument Fujirebio
 • Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας Mini UV Steril-Cabinet w. Timer 4 UV Lights
 • Συστήματα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη Hydrasys, Sebia
 • Σύστημα ηλεκτροφόρησης σε μικροτριχοειδή Capillarys, Sebia
 • Σύστημα χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) ClinLab Sputnik, Recipe
 • Σύστημα ανίχνευσης-ταυτοποίησης αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, Grifols
 • Κρυσκοπικό Ωσμώμετρο, Osmolat 030
 • Μικροσκόπιο CX-31 Olympus
 • Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού Eurostar plus, Euroimmun
 • Θολοσίμετρο Mc Farland Den-1 Bios
 • Φωτόμετρο PR3100, Biorad
 • Φωτόμετρο RNA/DNA, Biochrom
 • Θάλαμος βιοασφάλειας Safety Cabinet Class II, Biobase Biodustry.