Αριστεία - Συνεργασίες

Η In Vitro Labs έχει την κουλτούρα της αριστείας, δηλαδή της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση και αυτό επιβεβαιώνεται με:

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  • Διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012
  • Πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013
  • Πιστοποιημένη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων
  • Mακροχρόνιες συνεργασίες
  • Δια ζώσης επιστημονική υποστήριξη προς τους ιατρούς/αποδέκτες (τηλεφωνική άμεση επικοινωνία). Διαθεσιμότητα για επαναλήψεις, επιβεβαιώσεις, διασταύρωση αποτελεσμάτων με εργαστήρια αναφοράς
  • Συμμετοχή σε διεθνώς αναγνωρισμένα διεργαστηριακά σχήματα
  • Διαρκή ενημέρωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού
  • Επιστημονική υποστήριξη των αποδεκτών μας με έντυπο υλικό – μονογραφίες που αφορούν εξετάσεις, οδηγίες διαχείρισης δειγμάτων, παθοφυσιολογία των ελεγχομένων παραμέτρων