11-13 Ιουνίου 2020 – 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

11o ΠΑΝ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ε.Υ.