19 Ιουνίου 2019– Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης.

14 Ιουνίου, 2019

Καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυττάρωσης – Sickle Cell Disease International OrganismSCDIO, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας.