1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

7 Μαρτίου, 2018

Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018

Αγαπητοί συνεργάτες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ίδρυσης και ενεργοποίησης της «Ελληνικής Εταιρείας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου» (ΕΕΠαΔΕ) ενώ  η πραγματοποίηση του 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31 Μαρτίου 2018 στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center».

Τα συστήματα Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου, (point of care systems, POCs) αποτελούν απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο σε πολλούς τομείς.

Η νεοσύστατη  ΕΕΠαΔΕ ανακοινώνει πως:
“Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι τα Συστήματα Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (Point Of Care Sytems)  διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία όλων των βαθμίδων παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα μάλιστα με τις σύγχρονες τάσεις η εμπλοκή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική βαίνει ολοένα και μεγαλύτερη για την αντιμετώπιση και διαχείριση από απλών περιστατικών που προσέρχονται στα κατά τόπους ιατρεία μέχρι σύνθετων και βαρέων στα Τμήματα Επειγόντων στα νοσοκομεία, από νοσηλευομένων περιστατικών στις κλινικές έως εκείνων που χρίζουν εξατομικευμένης θεραπείας!

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών στο σπίτι, ενώ για τη λειτουργία και τον χειρισμό τους δεν απαιτείται πάντα εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ύπαρξη ενός επιστημονικού φορέα ο οποίος θα συνεισφέρει στον εντοπισμό, τον ορισμό, την ανάδειξη και την ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από την νέα πραγματικότητα που φέρνει η ευρεία χρήση των Συστημάτων Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου (Point Of Care Sytems) αναδεικνύεται πλέον σε ανάγκη!”

ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!