29 Σεπτεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

26 Σεπτεμβρίου, 2019

29 Σεπτεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Καθιερώθηκε το 1999 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (World Heart FederationWHF), έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που εδρεύει στη Γενεύη και με την υποστήριξη του ΠΟΥ.

Η WHF προέρχεται από τη συγχώνευση το 1978, της Διεθνούς Καρδιολογικής Εταιρίας (έτος ίδρυσης 1946) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καρδιολογίας (έτος ίδρυσης 1970). Η συγχώνευση των δύο οργανώσεων αποτέλεσε τη Διεθνή Εταιρία και Ομοσπονδία Καρδιολογίας (Society and Federation of Cardiology, ISFC). Η ISFC μετονομάστηκε τελικά το 1998 σε Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF).

Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις Ενημερωτικό έγγραφο