Έγκριση χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

1 Σεπτεμβρίου, 2017

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΡΑΣΗ: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): Ν4ΜΜ-07879

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Δρ Kατερίνα Χαρβάλου, MD, υπεύθυνος τμήματος μοριακής διάγνωσης-επιστημονικός σύμβουλος InvitroLabs,

Τίτλος: Αναβάθμιση εξοπλισμού τμήματος μοριακής διάγνωσης εργαστηρίου αναφοράς-διαπίστευση νέων εξετάσεων, με κίτ CE IVD και in-House, εφαρμογή νέας τεχνολογίας σε συνεργασία με ακαδημαικά ιδρύματα και καλύτερη διείσδυση “στην αγορά” υπηρεσιών μοριακής διάγνωσης.

Το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει “έξυπνα” την επιχείρηση με νέα υποδομή, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στο αντικείμενο της μοριακή διάγνωσης. Η πρόταση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική που αναφέρεται στο site https://www.espa.gr/el/pages/staticRIS3.aspx. Σε κάθε δράση του προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η “Research and Innovation Strategies for smart specialization, RIS3”.

H αγορά εξοπλισμού, γίνεται με παράλληλη ερευνητική εργασία, ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσίας διάγνωσης, διάχυση της πληροφορίας και γνώσης, ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building), προσφορά προσιτής υπηρεσίας για τον ασθενή, και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τμήματος μοριακής διάγνωσης της εταιρείας. Η συνεργασία με το εργαστήριο μικροβιολογίας ιατρικής τμήματος Αθήνας και του ΤΕΙ Αθήνας θα επιτρέψει όχι μόνο την ανάπτυξη των νέων τεχνικών μοριακής μικροβιολογίας αλλά και την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα.