Εκδήλωση 36ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας για τον κορονοϊό

3 Μαρτίου, 2021
ME MEΓAΛH XAPA TO 36O ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΛAPIΣAΣ ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME THN ΠNEYMONOΛOΓIKH KΛINIKH KAI TO TMHMA NOΣHΛEYTIKHΣ TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛIAΣ YΠO THN AIΓIΔA TOY ΠEPIΦEPEIAKOY  KENTPOY EKΠAIΔEYTIKOY ΣXEΔIAΣMOY ΘEΣΣAΛIAΣ (Π.E.K.E.Σ) ΣAΣ ΠPOΣKAΛOYN ΣTHN ΠPΩTH ΔIAΔIKTYAKH ΣYNANTHΣH ME ΘEMA:
“H IATPIKH KAI H NOΣHΛEYTIKH EΠIΣTHMH ΣYNANTOYN THN
ΠPΩTOBAΘMIA EKΠAIΔEYΣH”
ΠEMΠTH 4 MAPTIOY KAI ΩPA 18:30
MEΣΩ THΣ ΔIAΔIKTYAKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ TOY YΠOYPΓEIOY ΠAIΔEIAΣ
Link σύνδεσης