Η εβδομάδα 22-29 Απριλίου είναι παγκοσμίως αφιερωμένη στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και η 29η Απριλίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας

25 Απριλίου, 2017

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Η εβδομάδα 22-29 Απριλίου είναι παγκοσμίως αφιερωμένη στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και η 29η Απριλίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας.

Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι μια πολύπλοκη ομάδα 300 περίπου γενετικών νοσημάτων, στα οποία, στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος απουσιάζουν ή δεν λειτουργούν σωστά με συνέπεια την εκδήλωση νόσου. Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες οφείλονται σε στοιχείου του ανοσοποιητικού συστήματος με ελλιπή ή λανθασμένη λειτουργία.

Αυτό έχει ως συνέπεια λοιμώξεις, αλλεργικά, αυτοάνοσα, ή λεμφουπερπλαστικά νοσήματα.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοήσει τα μέγιστα στην διαχείριση του ασθενούς.

Δείτε την επιστημονική εκδήλωση της Παιδιατρικής Εταιρείας στις 28 Απριλίου για τις πρωτοπαθείς αυτοανοσοανεπάρκειες και την παγκόσμια ημέρα ανοσολογίας