Επερχόμενο συνέδριο «Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων 28th ECCMID 21-24 April 2018 Madrid, Spain»

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσετε τις εργασίες σας 30 Νοεμβρίου 2017.