Επερχόμενο συνέδριο «Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων 28th ECCMID 21-24 April 2018 Madrid, Spain»

28 Νοεμβρίου, 2017