ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασία με την REDLABS

Η In Vitro Labs στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την συνεργασία της με την R.E.D. Laboratories με έδρα το Βέλγιο.

Η R.E.D. Labs εξειδικεύεται κυρίως στην μεταγενωμική του μικροβιώματος του εντέρου-διάγνωση της δυσβίωσης, τη διερεύνηση ανοσολογικών δυσλειτουργιών, του αυτισμού και της χρόνιας κόπωσης.

Τα τελευταία χρόνια η θεωρία για την πιθανότητα συνδυασμού περισσότερων παραγόντων στη δημιουργία ανοσολογικής δυσλειτουργίας, όπως γενετικών, λοιμογόνων, περιβαλλοντικών και άλλων μη διερευνημένων παραγόντων αυξάνεται. Βασισμένη σε επιστημονική βιβλιογραφία και σημαντική συνεργασία με κλινικούς ιατρούς η REDLABS έχει αναπτύξει νέα πάνελ εξετάσεων για την διερεύνηση ανοσολογικών παθήσεων όπως: πάνελ ανοσολογικής δυσλειτουργίας, πάνελ συνδεόμενων με λοιμώξεις Infections-related panels, πάνελ δυσλειτουργίας του πεπτικού συστήματος , πάνελ συνδεόμενο με τον αυτισμό , διαγνωστικό πάνελ για την χρόνια κόπωση.

Η REDLABS εστιάζεται σε τρείς μείζονες άξονες έρευνας και εξετάσεων όπως:

Δυσλειτουργία γαστρεντερικού συστήματος ή «δυσβίωση» και μεταγενωμική μικροβιώματος του γαστρεντερικού

Μία συχνή δυσλειτουργία του γαστρεντερικού είναι η λεγόμενη δυσβίωση δηλαδή η υπερανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων του εντέρου ή βακτηρίων με βλαπτική επίδραση στη λειτουργία του εντέρου.

Αλλαγή στην χλωρίδα του παχέως έντερου φαίνεται πως συμβάλλει σε πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως αλλεργίες, αυτάνοσα νοσήματα, και φλεγμονώδεις διαταραχές ή αποδιοργανωτικές νόσους.

Μέχρι πρόσφατα η έρευνα του μικροβιώματος του εντέρου στηριζόταν στην καλλιέργεια, ενώ τώρα, πιστεύεται πως:

 • 40- 80% της χλωρίδας του έντερου δεν είναι καλλιεργήσιμα
 • Η ταυτοποίηση των αποικιών είναι δύσκολη
 • Βακτήρια μπορεί να είναι ζώντα αλλά δύσκολο να καλλιεργηθούν: μελέτη των αναερόβιων, είναι δύσκολη λόγω αδυναμίας συντήρησης κατά την μεταφορά και διαχείριση των δειγμάτων
 • Η καλλιέργεια μπορεί να αναδείξει μόλις έναν μικρό αριθμό μικροοργανισμών όλων των ειδών που υπάρχουν στο δείγμα (10%)
 • Η E.coli που εθεωρείτο ένα μείζον είδος στα κόπρανα, δεν αποτελεί παρά ένα έλασσον.

Η μεθοδολογία αφορά εξετάσεις αίματος και κοπράνων όπως:  IgA/IgM έναντι μικροβίων του εντέρου, τεστ δυσανεξίας στην λακτόζη (μοριακή διάγνωση), sIgA ELISA tests σε δείγματα κοπράνων, δείκτες φλεγμονής σε δείγμα κοπράνων, και μοριακή ανίχνευση με PCR ιογενών λοιμώξεων.

Επί πλέον έχουν αναπτύξει ένα νέο τεστ: την εξέταση Microbiota Stool Αnalysis τεστ (MSA assay, μεταγενωμική ανάλυση μικροβιώματος εντέρου), Πρόκειται για μια μοριακή μέθοδο που βασίζεται σε αλληλούχιση για ειδικές περιοχές του βακτηριακού DNA (metagenomics, μεταγενωμική) [Frémont et al., Anaerobe 2013].

Η μέθοδος:

 • Είναι εφαρμόσιμη και σε νεκρούς μικροοργανισμούς (έκθεση σε οξυγόνο ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα)
 • Ταυτοποίηση μικροοργανισμών με σύγκριση δημόσιων τραπεζών αλληλουχιών: εξαιρετικά ακριβής, όχι υποκειμενική
 • Προωθημένη τεχνολογία (High-throughput technology) επιτρέπει την ταυτοποίηση δεκάδων ή ίσως εκατοντάδων χιλιάδων μικροοργανισμών σε ένα μόνο δείγμα.
 • Η κλινική εκτίμηση και αποκατάσταση της χλωρίδας γίνεται σε συνεργασία με ειδικούς, γαστρεντερολόγους.

Εμμένουσες και ή χρόνιες λοιμώξεις

Μεγάλη πλειοψηφία ασθενών συνδέει ανοσολογικές δυσλειτουργίες με μία λοίμωξη εν τω γεννάσθαι. Εμμένουσες λοιμώξεις και κυρίως ζωονόσοι (όπως χρόνια νόσος του Lyme) μπορεί να συμβάλλουν στην συντήρηση της ασθένειας ή σε επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Μεγάλη πλειοψηφία ασθενών συνδέει ανοσολογικές δυσλειτουργίες με μία λοίμωξη εν τω γεννάσθαι. Εμμένουσες λοιμώξεις και κυρίως ζωονόσοι (όπως χρόνια νόσος του Lyme) μπορεί να συμβάλλουν στην συντήρηση της ασθένειας ή σε επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Συστηματική ανοσολογική δυσλειτουργία-εξετάσεις στην φαρέτρα της REDLABS

Το εύρος της συστηματικής δυσλειτουργίας εξετάζεται με τα εξής τέστ:

 • Έκφραση κυτταροκινών
 • Th1/Th2 λόγος
 • Ελαστάση
 • Έκφραση της περφορίνης (perforin mRNA expression)
 • Φαγοκυτταρική δραστικότητα μακροφάγων
 • Τεστ της ναγκαλάσης alpha-N-acetylgalactosaminidase activity (Nagalase testing),
 • Έκφραση sCD14 expression, και απόλυτο αριθμό CD57 υποδοχέων
 • Σύνθεση προσταγλανδίνης E2 (PGE2)
 • Γενετικούς πολυμορφισμούς και
 • Οξειδωτικό στρες