08-10 Απριλίου 2022 9ο Παν.Συνέδριο Ιατρ.Βιοχημείας-5ο Συμπόσιο Εργ.Αιματολογίας/Αιμοδοσίας

14 Μαρτίου, 20221

1 comments

  • ΡΟΥΜΠΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    16 Μαρτίου, 2022 at 11:29 πμ

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΕΤΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *