25/06/2019 – Ανάκληση υποχρέωσης καταγραφής προσωπικού και εξοπλισμού

25 Ιουνίου, 2019

 

Μαρούσι, 24/6/2019

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήμα: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων

ΠΡΟΣ:

Όλα τα συμβεβλημένα εργαστήρια διαγνωστικών εξετάσεων

Τηλ.: 2108110842-844

E-mail:[email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσον αφορά την από10-5-2019 Ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή «edapy ανοικτής περίθαλψης», ανακαλείται η υποχρεωτικότητα και επομένως η καταγραφή τόσο του επιστημονικού προσωπικού όσο και του εξοπλισμού δεν αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου να εκτελούνται και να υποβάλλονται δαπάνες στον ΕΟΠΥΥ.

Ο Γεν.Δ/ντης Οργάν. και Σχεδ. Αγοράς Υπηρ.Υγείας

                                                 Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ