22 Σεπτεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας

24 Σεπτεμβρίου, 2019

22 Σεπτεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας

Καθιερώθηκε από το Δίκτυο για την Υποστήριξη των Πασχόντων από Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (CLM Advocates Network), που συσπειρώνει 116 οργανώσεις ασθενών από 86 χώρες του κόσμου.

Η ΧΜΛ, ένα επίκτητο νόσημα, χαρακτηρίζεται από μια γενετική ανωμαλία, το βραχύ χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια (Ph – από την ομώνυμη πόλη των ΗΠΑ, όπου ανακαλύφθηκε το 1960), όπου ένα αποσπασμένο μέρος του χρωμοσώματος 22 μετατίθεται στο χρωμόσωμα 9 και αντίστροφα, ένα μέρος του χρωμοσώματος 9 μετατίθεται στο χρωμόσωμα 22 (αντιμετάθεση).

Η συγκεκριμένη ημερομηνία (22/9) επιλέχθηκε, λόγω του φαινομένου της αντιμετάθεσης, που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί, σε ποσοστό περίπου 95%.