03 – 04 Φεβρουαρίου 2024 : 3ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας

15 Δεκεμβρίου, 20230

Παρακολουθήστε ζωντανά τo 3ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου μέχρι και την Κυριακή 04 Φεβρουρίου, 2024.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στο Συνέδριο χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E – C.P.D Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται ηλεκτρονικά.
Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *